Eğitimde “Oyunlaştırma”

dijital finans

Öncelikle oyunlaştırma kavramının kökenini inceleyecek olursak, oyunlaştırma, isminden de anlaşıldığı üzere eğitim etkinliklerinde oyuna yönelik uygulamaların sunulmasıdır. Ancak dikkat etmemiz gereken önemli bir ayrım mevcuttur. Oyunlaştırma kavramı, oyunlu tasarımlar ve oyuncaklar ile aynı bağlamda yorumlanmaz. Oyunlaştırma, oyun içermeyen öğelerin tasarlanması ile ortaya çıkan kullanımdır.

Oyun, eğitsel oyun ve oyunlaştırma eğitimde son dönemde konuşulan en popüler yaklaşımlar arasında. Oyunlaştırma, her düzeyde kullanabileceğiniz, yediden yetmişe herkesi içine çekebilen süreçleri barındırıyor. Oyunlaştırmayı sadece sınıfta değil profesyonel gelişimde yani öğrenmenin olduğu her alanda uygulayabilirsiniz.

Eğitim süreçlerinde katılımcıların motivasyonları ve derse odaklanmaları açısından önemli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Özellikle Y Kuşağı katılımcıları derste motive edebilmek ve ilgiyi canlı tutabilmek eğitimci için çok ciddi efor gerektirmektedir. Oyunlaştırma ya da oyun içermeyen ortamlara oyun araçlarının kaynaştırılması bu gibi sorunların çözülmesine imkan sağlamaktadır.

Bir eğitim şirketi tabiidir ki, oyunlaştırma, simülasyon ve video çekimi için ayrı ayrı eleman çalıştırıp, teknik alet ve stüdyo yatırımı yapamaz. Çünkü bunlar her gün kullanılmaz. Hem aylık sabit maliyet, hem yatırım maliyetine değmez. Onun için eğitim firmaları, uygun fiyata çok iyi video çeken bir film şirketi ile çalışır, simülasyon ve oyunlaştırma gerektiğinde de bunları çok iyi yapabilen firmaları bulur ve iş birlikleri yapar.

Eğitmenler öğretim süreçlerinde, herhangi bir içeriğe ve katılımcı profiline uygun oyunlaştırma süreçlerini kullanabilir. Örneğin sosyal öğrenme bağlamında eğitmenin uygun oyunlaştırma araçlarını seçmesi ve içeriği desteklemesi ile istenilen davranışların kazanılmasına destek sağlanabilir.

Oyunlaştırma, motivasyonel yararlar, oluşan psikolojik çıktılar ve sonraki davranışsal çıktılar bağlamında ele alınmaktadır. Böylelikle katılımcıların öğrenme etkinliklerini gerçekleştirmeye ilişkin motivasyonlarının yüksek olması, ayrıca içeriğe uygun tasarımlar yapıldığında hedeflenen psikolojik ve davranışsal kazanımlara büyük oranda ulaşılması beklenir.

Bir oyunlaştırma stratejisi oluşturmak üzere aşağıdaki ana unsurları kullanmaktadır:

 • Meydan okumalar (öğrenme hedefleriyle eşleştirme)
 • Seviyeler (öğrenme rotası)
 • Anlık geribildirim (gelişime katkı için)
 • Skorlar ya da Puanlar (başarı ve memnuniyet duygusunu açığa vurmak için)
 • Rozetler ( önemli başarılar için)
 • Liderlik Sıralaması (Analiz için)
 • Yarışma (öğrenen kişinin kendi denkleri karşısında nerede durduğunu değerlendirmek için)
 • İşbirliği (birçok takım oynadığında)

Oyunlaştırma öğrenme deneyimini önemli ölçüde geliştirmek için kullanılabilecek, etkili bir öğrenme stratejisidir. Şöyle ki:

 • Dostça rekabetin tanımını yapar.
 • Öğrenenlerde başarı duygusunu açığa çıkarır.
 • Öğrenenlerin, arzu edilen davranış değişikliklerini başarmak için ilgi ve istek duymalarını sağlar.
 • Öğrenenleri kursta ilerleme ve harekete geçme konularında motive eder, böylece davranışlarını da etkiler.

Diğer bir ifadeyle,

Oyunlaştırma, fark edilir davranış değişikliklerinin tohumlarını ekmeye yönelik olarak tekrar geri kazanma ve aralıklı tekrarın temel unsurlarını işaret eder ve kullanır.

Öğrenen için oyunlar “eğlenceli” olabilir, hem de öğrenmeyi önemli ölçüde geliştirir. Yani, oyuncular (öğrenenler) oyun süresince aşama kaydederken “eğlenecek” ve hem de oyun oynamaya dalmışken “öğrenme” gerçekleşecektir. Büyük bir ilgi ve istekle oyun oynamak, öğrenilen bilgileri hatırlama düzeyini arttırır.